• English
  • Romanian

Termeni şi condiţii
PRECIZĂRI LEGALE IMPORTANTE
ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEASTĂ PAGINĂ DE INTERNET, VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE PRECIZĂRI. ELE REGLEMENTEAZĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A PAGINII ŞI A TUTUROR MATERIALELOR INFORMATIVE DIN EA.
Generalităţi
Această pagină de Internet care poate fi accesată pe adresa www.phoenixlogisticscenter.ro (excluzând paginile la care face link-uri) este sub controlul şi operată de Jones Lang LaSalle Services SRL cu sediul social în Victoria Center, Calea Victoriei nr.145, et.9, sector 1, Bucuresti registrul comerţului J40/10692/2004, cod de identificare fiscală: 16563710,, care este o companie înfiinţată în România. Pagina poate fi accesată din diferite alte ţări din întreaga lume. Întrucât fiecare din aceste locuri are legi care pot fi diferite de cele din România, la accesarea paginii atât noi cât şi dumneavoastră suntem de acord că, la toate chestiunile apărute din sau legat de utilizarea şi conţinutul acestei pagini de Internet, să se aplice legislaţia din România. Sunteţi de asemenea de acord cu şi prin prezenta, să vă supuneţi la jurisdicţia exclusivă a instanţelor legale din România în ceea ce priveşte asemenea chestiuni.
Domeniu de aplicare
Informaţiile referitoare la produse, servicii şi promoţii sunt aplicabile doar acestei ţări, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.
Nu se dă nici o interpretare sau garanţie că materialele conţinute în această pagină de Internet sunt corespunzătoare pentru, disponibile în, sau relevante pentru orice altă locaţie.
Dreptul de autor
Drept de autor © Jones Lang LaSalle Services. Toate drepturile rezervate. Toate drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuala din toate textele, imaginile, sunetul, software-ul şi alte materiale din această pagină de Internet sunt în proprietatea Jones Lang LaSalle Services şi a sucursalelor sale, sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului respectiv.
Aveţi permisiunea de a parcurge această pagină de Internet şi de a reproduce extracte prin tipărire, descărcare pe un hard-disk, şi distribuire la alţii, însă în toate cazurile doar pentru scopuri informaţionale, şi cu condiţia ca în toate aceste reproduceri să apară anunţul referitor la dreptul de autor menţionat mai sus. Nici o reproducere sau parte a paginii de Internet nu poate fi vândută sau distribuită pentru câştig comercial şi nici nu poate fi modificată sau încorporată în nici o altă lucrare sau publicaţie, indiferent dacă sunt pe hârtie sau în format electronic, şi nici nu pot fi transmise către nici o altă pagină de Internet. Nu se acordă nici o altă licenţă sau drept.
Mărci înregistrate
Toate mărcile înregistrate prezentate în această pagină de Internet sunt fie în proprietatea dezvoltatorilor şi a sucursalelor sale, fie sunt folosite cu permisiunea proprietarului. Este strict interzisa utilizarea neautorizată a oricărei mărci înregistrate aflate în această pagină de Internet.
Disponibilitatea Produselor
Referirea la orice produs sau serviciu în această pagină de Internet nu constituie o oferta de a vinde sau de a furniza acel produs sau serviciu. Înainte de achiziţionare, trebuie cercetate recomandările specifice privind disponibilitatea şi adecvarea oricărui anumit produs sau serviciu.
Conţinut
Informaţiile din această pagină de Internet au fost incluse cu bună credinţă, însă sunt doar pentru informare generală. Nu trebuie să vă bazaţi pe ele pentru nici un anumit scop, şi nu se dă nici o interpretare sau garanţie în ceea ce priveşte exactitatea sau întregimea acestora. Nici o informaţie din această pagină de Internet nu va constitui o invitaţie pentru a investi în orice membru al Jones Lang LaSalle Services, şi nici nu trebuie folosită ca bază a unei decizii de a investi. Nici Jones Lang LaSalle Services nici vreuna din sucursalele sale şi nici reprezentanţii, angajaţii sau agenţii acestora nu vor fi răspunzători pentru pierderea, dauna sau cheltuiala care provine din orice acces la, sau utilizare a acestei pagini de Internet, sau a oricărei pagini de Internet legată de aceasta, incluzând, fără limitare, orice pierdere de profit, indirectă, incidentală sau pe cale de consecinţă.
Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări şi corecţii ale acestei pagini de Internet, după cum şi când credem noi de cuviinţă, şi fără preaviz.
Pagini Conexe
În diferite puncte din cuprinsul paginii vi se pot oferi link-uri automate la alte pagini de Internet relevante pentru un anumit aspect al acestei pagini de Internet. Aceasta nu înseamnă neaparat că Jones Lang LaSalle Services este asociat cu oricare din aceste alte pagini de Internet sau cu proprietarii lor. Chiar dacă intenţia firmei este să găsiţi aceste pagini de interes, nici firma, nici sucursalele sale şi nici reprezentanţii, angajaţii sau agenţii acestora nu vor avea nici o răspundere sau obligaţie de absolut orice natură pentru aceste alte pagini de Internet sau pentru orice informaţie conţinută în ele, dintre care nici una nu a fost verificată sau avizată de firmă sau de sucursalele sale. Oricând constataţi că aţi accesat o altă pagină de Internet, vă puteţi întoarce la această pagină de Internet tastând pe săgeata “backwards”, sau formând adresa www.phoenixlogisticscenter.ro.
Protecţia datelor
Ne angajam să vă protejăm datele personale şi să respectăm legislaţia română referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (conform prevederilor Legii nr. 677/2001 şi normelor emise în aplicarea ei, precum şi orice alte acte normative ce vor deveni incidente în cauză).

Desktop SiteResponsive Site